I stadig udvikling

 

Konstant udvikling af bedre, individuelle løsninger

Hos InfoCD arbejder vi hver dag for at give vore kunder mere effektivitet, fleksibilitet og bedre udnyttelse af ressourcer i et digitalt workflow. Det gør vi ved at give dem løsninger der sikrer, at deres forretningsgange kan blive optimeret og fungere 100 % digitalt og smidigt.

Udgangspunktet, det vi begyndte med, var vores unikke indscanningssystem InfoScan til scanning og digital registrering og håndtering af papirpost.

Efterfølgende har vi udviklet InfoRecon, der automatiserer registreringsprocessen og optimerer informationssøgning, InfoPrint, der giver stordriftsfordele og fleksibilitet ved print og endelig InfoFlow, der giver fuldt overblik og tryghed i håndteringen af leverandør-faktura. Alle vore systemer bliver løbende opdateret til at møde nye behov.

Vi har i dag installationer hos mere end 300 kunder, og det er sammen med dem og vore samarbejdspartnere, vi hele tiden udvikler nye måder at tilgodese de behov, vore kunder har.

Vi leverer løsninger baseret på standardsystemer med specifikke kundetilretninger.

Vi kalder det WYNIWYG: What You Need Is What You Get.

InfoCD A/S blev etableret i 1996. Vores første kunde installation skete primo 1996. I dag har vi mange kundeinstallationer inden for fakturahåndtering, postscanning , elektroniske blanketter, o.a.

Vi har fra starten udbygget vores partner strategi, og har i dag et tæt samarbejde med bl.a EG A/S, Scanjour A/S, EG DataInform A/S, ITGruppen A/S m.fl. Her kan du se en oversigt over vores partnere.

Hvis du vil se et udpluk af vores referenceliste, samt høre hvad vores kunder siger, så følg følgende link. Til referencer

InfoCD A/S · Skovdiget 4B · 2880 Bagsværd · Tlf. 44 47 14 60 · support@infocd.dk